Branża prawna 

Adwokat w Krakowie – sprawy z zakresu prawa imigracyjnego

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole Kancelarii działają adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, a także podział majątku po rozwodzie, podniesienie, redukcję bądź ustalenie kwoty alimentów, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, doradztwo w negocjacjach transferowych i kontraktowych, przygotowywanie i sprawdzenie kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną częścią działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w skomplikowanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o przedłużenie lub udzielenie pozwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje również doradztwo prawne w sprawach z zakresu potwierdzenia nadania, przywrócenia i posiadania obywatelstwa polskiego, ale także uznania za obywatela Polski. Z kolei firmom chcącym przyjąć do pracy cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy kompleksową obsługą prawną w tym obszarze.

Siedziba firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Może Cię zainteresować