metoda kasowaFinanse 

Co to jest metoda kasowa?

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za sprzedane towary czy też zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na wspomniany wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do permanentnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy stu lub więcej fakturach monitoring przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować