Finanse Nasze porady 

Faktury ustrukturyzowane – wystawiaj dokumenty w jednolitym formacie

Zajrzyj na https://flobo.io/aktualnosci/co-to-jest-faktura-ustrukturyzowana-i-krajowy-system-e-faktur/, aby odnaleźć informacje dotyczące e-faktur.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w 4 kwartale 2021 r., lecz finalnie osoby prowadzące działalność gospodarczą na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur musieli poczekać kilka miesięcy dłużej. Projekt ruszył z dniem 1 stycznia 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest nieobowiązkowe, zaczynając od stycznia 2023 r. stanie się to wymogiem dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla osób prowadzących działalność zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – nigdy więcej błędnego przeniesienia pól faktur!

Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak dokument elektroniczny, który ma precyzyjnie sformułowaną strukturę informacji zapisanych z wykorzystaniem języka znaczników XML. Takie kodowanie w zasadzie mało co mówi osobie, która nie potrafi go rozszyfrować, ale dla stosownej aplikacji do rozliczania oraz wystawiania faktur taki dokument będzie doskonale klarowny. Za sprawą tego, iż faktury mają ujednoliconą strukturę niezależnie od tego których aplikacji księgowych użyją kontrahenci transakcji, dane będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to znamienny postęp przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotychczas nierzadko mają do czynienia z przypadkami niepoprawnego odczytywania w oprogramowaniu księgowym danych z faktur przekazywanych przez klientów w formie pliku PDF lub zdjęcia faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane kompletnie eliminują prawdopodobieństwo pomyłki przy przenoszeniu informacji z faktury przez pracownika biura rachunkowego, a także nieprawidłowego ich rozszyfrowania przez oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – lepsza kontrola systemu podatkowego

Wszyscy właściciele firm stycznia 2021 r. mogą wystawić lub odebrać faktury ustrukturyzowane dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur udostępnionemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują między innymi poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mogą być pewni, iż faktury się nie zawieruszą (system przetrzymuje informacje o dokumentach przez dekadę), wcześniej odbiorą zwrot podatku VAT oraz nie muszą przekazywać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. Z kolei Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które umożliwia bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a zatem w większym stopniu zapobiega patologiom w obszarze podatku akcyzowego, od towarów i usług i dochodowego. Co ważne, obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do korzystania z zewnętrznego oprogramowania do księgowania, jednakże musi ono być zintegrowane z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować