Finanse 

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Pełna oferta taniej windykacji.

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie będzie przelana w wyznaczonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, definiując między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa także przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować