Finanse 

Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Jak wystawić notę księgową na 40 euro? Więcej szczegółów na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące własną firmę prędzej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych częstokroć przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być przejściowe kłopoty finansowe lub zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować