Usługi Usługi budowlane 

Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

W trakcie budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania należy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie albo w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozkwitu szkodliwych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które części budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą przede wszystkim piwnice, balkony, fundamenty, dachy i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy określą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki powinno się użyć w stosunku do poszczególnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, mającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Natomiast na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.

Może Cię zainteresować