Usługi 

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ możesz uzyskać poradę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować