Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie 

Filtry dokładne i absolutne – cechy i zastosowanie

Powiedzmy sobie szczerze: jakość powietrza w Polsce nie jest najlepsza. Pod tym kątem nasz kraj utrzymuje się na jednym z najdalszych miejsc wśród członków Unii Europejskiej. Codziennie słychać nowe powiadomienia o przekroczeniu norm stężenia pyłów PM10 oraz PM2.5 i dlatego też nadal poszukiwane są efektywne metody, pomagające radzić sobie z narastającym zanieczyszczeniem, szczególnie w miejscach, w których utrzymanie czystości powietrza jest nadzwyczaj istotne (np. w salach intensywnej terapii). Filtry minipleat eliminują pyły PM2.5 oraz dym tytoniowy Filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air), czyli filtry powietrza wysokiej wydajności, znane i wykorzystywane…

Więcej