Zakupy Żywność 

Cechy żywności ekologicznej

Dowiedz się więcej o żywności eko.

Od prężnego rozkwitu przemysłu spożywczego, który zaczął się w XX wieku, produkty spożywane przez nas na co dzień zaczęto coraz częściej wypełniać różnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Jednak razem z coraz szerszym zainteresowaniem nabywców odnośnie tego, co konsumują i jak może to wpływać na ich samopoczucie, ostatnio coraz częściej szukają oni towarów wytworzonych z żywności ekologicznej.

Żywność eko – rośliny uprawiane według wszystkich reguł rolnictwa ekologicznego

Aby dany wyrób sprzedawany w Polsce mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko oraz przetwory z niej sporządzone muszą zdobyć określone certyfikaty przyznawane przez uprawnione do tego instytucje. Nadrzędną jednakże właściwością spożywczych artykułów ekologicznych jest to, że wykorzystane do ich przygotowania owoce oraz warzywa uprawiano z zachowaniem wszelkich norm rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie stosowali chemicznych nawozów ani pestycydów mogących mieć szkodliwy wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które również są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy zatruwają wody powierzchniowe bądź wywołują zasolenie gleby, a natryski pół syntetycznymi pestycydami nierzadko są przyczyną obumierania pożytecznych owadów. Tymczasem na skutek ekologicznej uprawy owoce oraz warzywa posiadają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych związków dostanie się do ciała ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Sprawdzaj szczegółowo informacje na etykiecie

Przetwory ekologiczne podlegają stałemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym również podczas przewozu i składowania. Co istotne, jeśli przetwór spełnia kryteria, jego producent nie licząc standardowych informacji m.in. o temperaturze składowania, dacie zdatności do spożycia, wartościach odżywczych czy wadze netto, kraju produkcji składników, musi dodatkowo bezwzględnie podać numer identyfikacyjny organu kontrolnego ten produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli listek ułożony z białych gwiazd na zielonym tle. Poszukując ekologicznych przetworów trzeba więc czytać dokładnie etykiety wyrobów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy opublikował on na stronie informację o uzyskanych certyfikatach.

Siedziba firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]

Może Cię zainteresować